Επειδή τά περισσότερα προϊόντα μας έρχονται σέ εσας κατόπιν παραγγελίας καί κατασκευής στα μέτρα σας , δέν γίνονται δεκτές επιστροφές.

Επιστροφή γίνεται κατόπιν συνεννόησης μέ τήν εταιρεία μόνο σέ περίπτωση ελλατώματος ραφής ή υφάσματος.